Algemeen > Doelstelling

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel:

  • Counselling in Nederland bekendheid te geven, op professionele wijze te bevorderen en te ontwikkelen.
  • Counselling voor iedereen toegankelijk te maken d.m.v. gekwalificeerde opleiders, trainers en supervisors.
  • De kwaliteit van counselling, opleidingen tot counsellor en counselling in de praktijk te bewaken, te handhaven en te verbeteren.
  • Criteria en procedures te ontwikkelen en te handhaven ten behoeve van kwaliteitsbewaking.
  • Ondersteuning te verlenen aan counsellors in opleiding, counsellors, opleiders, trainers en supervisors ten behoeve van hun professionele ontwikkeling.
  • Counselling op landelijk niveau te vertegenwoordigen.
  • Counselling in Nederland op internationaal niveau te vertegenwoordigen.
  • Voor zover mogelijk en nodig, samenwerking tot stand te brengen tussen de vereniging en andere instanties met gelijke en soortgelijke doelstellingen.