Algemeen > Profiel

Profiel

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en overige bestuursleden.

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een aantal commissies, t.w.

de commissie Toetsing en Registratie (TRC)
de commissie Verzekeringen (CV)
de commissie Public Relations (PR)
de commissie Klacht en Tucht (KT)