Algemeen > Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is het interne informatiebulletin voor leden van de ABvC en verschijnt minimaal 4 maal per jaar, maar we streven naar een maandelijkse editie.


Kopij kan worden aangeleverd bij de PR Commissie: pr@abvc.nl

De reeds verschenen Nieuwsbrieven vindt u hier (let op: alleen voor leden).