Zakelijk > Hoe gaat counselling

Hoe gaat counselling

In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, bespreekt en onderzoekt de cliënt zijn/haar probleem met de counsellor.  
In het counsellingstraject onderscheiden wij de volgende fasen:

  • Het creëren van een goede relatie tussen counsellor en cliënt en het vaststellen van de hulpvraag 
  • Het proces in gang zetten om de cliënt zelf inzicht te laten verkrijgen in eigen functioneren en eigen mogelijkheden
  • Het stimuleren en motiveren tot het maken van stappen
  • Het verankeren van het bereikte resultaat en inzichten en het stimuleren van verdere groei en ontwikkeling van de cliënt.
  • Het concreet toepassen van de inzichten in het dagelijkse leven en werk van de cliënt.

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling. De counsellor is gebonden aan een ethische code die hem verplicht het besprokene onder zijn of haar beroepsgeheim te houden, ook wanneer het counsellingstraject betaald wordt door een derde partij, zoals een werkgever, een reïntegratiebedrijf of een Arbo-dienst.