Algemeen > Veel gestelde vragen > Mediation

Heeft u een klacht over een bij ons aangesloten coach?

De Algemene beroepsvereniging voor Counselling en de bij haar aangesloten leden doen er alles aan om voor u een zo goed mogelijke dienstverlening te verzorgen. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de manier van werken of handelwijze van een bij ons aangesloten coach. De snelste manier om dit op te lossen is door uw bezwaren met hem of haar te bespreken. Komt u er samen niet uit of bent u nog niet tevreden? Dan bieden wij u de mogelijkheid om samen met een mediator alsnog tot een oplossing te komen.  

Wat is mediation?

Mediation is het samen zoeken naar een oplossing voor een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. De mediator stimuleert en begeleidt u bij het zoeken naar een oplossing en bewaakt het proces. Hij zal u niet vertellen hoe u dit moet doen maar kan er voor zorgen dat wensen, belangen en behoeften boven tafel komen. Hij faciliteert en stelt u en de ander in staat om samen, aan het tussen u beide gerezen meningsverschil of conflict, te werken.

Doel:
Het op laagdrempelige wijze aanpakken, oplossen en of afhandelen van een klacht.

Autonomie:
Uit de tekst hierboven leest u wellicht dat u zelf als betrokkene aan de slag gaat en dat klopt ook. U blijft de verantwoordelijkheid en regie behouden. Tijdens de mediation bewaakt de mediator de autonomie van betrokkenen.  
De uiteindelijke knoop wordt dus door u zelf doorgehakt en niet door de mediator. Hij  zal alleen zorgen dat de knopen ontward worden, waarna u beiden tot een, voor u acceptabele, oplossing kunt komen.

Wat mag u verwachten van de  mediator?

U mag van de mediator verwachten dat hij
  • onafhankelijk en onpartijdig is
  • geen voorkeur heeft voor enig eindresultaat van de mediation
  • de gesprekken vertrouwelijk behandelt.
  • Ook na afloop van het mediationtraject blijft de besproken informatie vallen onder de geheimhoudingsplicht van de mediator  
Wanneer start de mediation?  

De mediation start na het ondertekenen van een mediation overeenkomst met daarin de hiervoor genoemde punten.

Wat als er geen oplossing komt?  

Het komt in enkele gevallen  voor dat de mediation niet leidt tot een oplossing. In dat geval is waarschijnlijk wel duidelijk geworden wat er speelt en wat dit voor u beiden betekent.
Het staat u vrij om in dat geval na de mediation een civiele procedure te starten.  

Indien u een klacht heeft over een bij de Algemene beroepsvereniging voor Counselling aangesloten counsellor vindt u hier meer informatie over onder: “Klachtenprocedure counsellor