25 jaar ABvC

Wiebe Monsma, een psycholoog, bracht counselling uit Zuid-Afrika naar Nederland en schreef diverse counselling opleidingen te weten

  • stresscounselling,
  • schoolcounselling,
  • bedrijfscounselling,
  • relatiecounselling.

 

Ten tijde van de oprichting van onze beroepsvereniging bestond het studentenaantal tussen de 25 en 30 leden. Zij hebben het idee opgevat om een beroepsverenging op te richten voor counselling. Deze beroepsvereniging kreeg de naam “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)” en werd eind december 1997 opgericht. Na de oprichting groeide het ledenaantal aanzienlijk, zelfs zo snel dat aan structuur en regelgeving niet te ontkomen was.

In 2005 werden het beroepsprofiel en de competenties voor de counsellor opgesteld en later volgden de reglementen en regelgeving waaraan leden dienen te voldoen.  Het “Handboek voorde counsellor”, waarin alle reglementen en regelgeving zijn ondergebracht, vormde de basis voor professionalisering, hogere kwaliteitseisen en borging van deze kwaliteit.

 

Wat zijn onze kwaliteitseisen?

 

Alvorens iemand lid kan worden van de ABvC, moet hij of zij minimaal hbo geschoold zijn in het psychosociale veld met als afstudeerrichting counselling.
Onze leden moeten jaarlijks een aantal intervisie- en supervisiemomenten bijwonen en daarnaast bij-en nascholing volgen die counselling gerelateerd is. Tijdens de intervisiemomenten worden in een groep geanonimiseerde casussen besproken. Tijdens de supervisie bespreekt het lid zijn of haar ontwikkeling als Registercounsellor.
De ABvC beschikt over een eigen bestand met geregistreerde supervisors die voldoen aan de eisen die de ABvC aan een supervisor stelt.

De scholingsactiviteiten die gevolgd dienen te worden moeten counselling gerelateerd zijn en moeten passen in ons beroepsprofiel. Daarnaast moeten de scholingsactiviteiten ook aan de eisen van de wet Wkkgz en zorgverzekeraars voldoen.
De opleidingen die de leden volgen kunnen zelfgekozen opleidingen zijn of opleidingen die door diverse opleiders aan de ABvC ter accreditatie worden aangeboden. In beide gevallen dient een opleiding door de ABvC te worden goedgekeurd c.q. geaccrediteerd te worden.

Een commissie beoordeelt of de betreffende opleiding minimaal op hbo-niveau is, of de opleiding past in ons beroepsprofiel en of de methode die in een opleiding wordt aangeboden in ons werkgebied past. Wanneer een opleiding, soms een congres of symposium, goedgekeurd wordt ontvangt het lid permanente educatiepunten (PE-punten).

De 3-jaarlijkse herregistratie die de ABvC kent en waaraan de leden moeten voldoen is een borging
voor onze vigerende kwaliteitseisen en verdere professionalisering.

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ABvC en counselling in het algemeen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top