Themadag ‘eergerelateerd geweld in de counsellingspraktijk’

Nederland heeft een multiculturele samenleving waardoor problemen zich op veel – ook niet westerse – manieren kunnen manifesteren. Een specifiek fenomeen is eergerelateerd geweld wat een bijzondere uitingsvorm is van huiselijk geweld en directe raakvlakken heeft met het werk van registercounsellors. In elke counsellingspraktijk kan men te maken krijgen met eergerelateerd geweld.

Bij eergerelateerde situaties kan het letterlijk om leven en dood gaan. Eergerelateerd geweld kan slechts gedeeltelijk vanuit een Nederland-westerse benadering worden benaderd. Betrokken partijen zouden vanuit hun eigen achtergrond, waarden en normen tekort worden gedaan. Bij een verkeerde benadering stuiten hulpverleners en betrokken partijen daardoor vaak op weerstand, onbegrip, onvermogen of agressie. Om deze gevolgen te voorkomen dienen eergerelateerde problemen altijd vanuit het perspectief van betrokken partijen en cultuur benaderd te worden. Dit vraagt van de registercounsellor specifieke kennis en vaardigheden.

Met regelmaat ervaren professionals in voorkomende situaties tekorten in hun hulpverlening over onderwerpen als huwelijksdwang, eerschending, verstoting of trotsmoord. Kennis blijkt onontbeerlijk over onderwerpen als vroegtijdig signaleren van eergerelateerd geweld, analyse van achtergronden en motieven, goede interpretatie van feiten en omstandigheden, interculturele communicatie, veiligheid en verantwoorde interventies.

Wij willen met de themadag ´Eergerelateerd geweld in de counsellingspraktijk´ verbetering van kennis,  inzicht en vaardigheden bieden.

 

 

INHOUD

 

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

 

 • Statistieken eergerelateerd geweld
 • Huiselijk geweld en eergerelateerd geweld
 • Definities eergerelateerd begrippen
 • (Vroegtijdige) signalen
 • Risicofactoren
 • Hiërarchische opbouw eergerelateerd problemen
 • Hulpverlening
 • Rapportage
 • Tips en tools

 

 

DOELSTELLINGEN

 

Aan het eind van deze dag:

 

 • Heb je inzicht in de omvang van eergerelateerd geweld
 • Kun je eergerelateerde woorden en begrippen begrijpen en toepassen
 • Weet je de processen bij eergerelateerd geweld te herkennen
 • Herken je de (vroegtijdige) signalen tijdens eergerelateerd geweld
 • Draag je kennis over de juridische (on)mogelijkheden bij eergerelateerd geweld
 • En over de ontwikkeling van eergerelateerde processen
 • Ken je de (on)mogelijkheden en dilemma’s bij hulpverlening
 • Weet je een effectieve rapportage over eergerelateerd geweld te maken

 

 

DOELGROEP

 

De themadag is bedoeld voor registercounselors, maar eveneens waardevol voor (school)maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, politie, schoolpersoneel, mentoren, vertrouwenspersonen, hulpverleners uit de gezondheidszorg, psychologen en geïnteresseerden die met multiculturele problemen in aanraking komen.

 

 

SPREKER

 

Deze dag wordt verzorgd door Theo Hendrickx, coördinator van het expertisebureau Helse Liefde, gespecialiseerd in huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel. Hij heeft als politieambtenaar en registercounsellor al meer dan 30 jaar ruime ervaring met het onderwerp en wordt als deskundige, docent en spreker zowel in Nederland alsook internationaal met grote regelmaat gevraagd.

Hij is regelmatig betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en heeft meerdere cursussen en trainingen omtrent eergerelateerd geweld voor professionals ontwikkeld.

 

 

PLAATS, DATUM EN TIJDSTIP

 

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum ‘De Twee Marken’

Trompplein 5

3951 CR Maarn

Telefoon: 0343-442706

 

26 mei 2018

10:00 – 17:00 uur (inloop 09:30 uur)

 

 

Accreditatie

 

Door de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling is deze themadag geaccrediteerd met 7 PE-punten voor professionele bij- en nascholing.

 

 

Deelname

 

De themadag kost voor registercounsellors ABvC en ingeschreven aspiranten € 90,-, inclusief materiaal, certificaat en lunch.

Niet-leden kunnen voor € 120,- deelnemen onder gelijke voorwaarden.

Schrijf je in  vóór 20 mei 2018  via onderstaand formulier.

Wij hopen je op deze dag persoonlijk te ontmoeten.

 

 

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ABvC en counselling in het algemeen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top