Counselling: complementaire hulpverlening met aantoonbare meerwaarde voor reguliere hulpvragen

Er gaat geen dag voorbij of de meest verschillende problemen binnen de reguliere hulpverlening worden in de media beschreven of besproken. Er lijkt soms geen einde aan te komen, ondanks de verwoede pogingen om hierin verbeteringen te krijgen.

 

Opmerkelijk is dat een bijdrage door de complementaire hulpverlening zelden wordt genoemd, hoewel deze een aanzienlijke bijdrage kan leveren en in veel gevallen ook een aantoonbare meerwaarde heeft. Het reguliere aanbod sluit in veel gevallen niet aan op de behoefte van de hulpvrager.  Deze heeft behoefte aan een persoonsgerichte hulpverlening. Complementaire hulpverlening kan hierin verandering brengen en daarmee ook een  verandering in de problemen. Helaas bestaan er nog veel misverstanden over complementaire hulpverlening.

 

Als we over complementaire hulpverlening spreken, bedoelen we  ‘aanvullende hulpverlening.’ Deze hulpverlening kan op haar specifieke wijze naast het gangbare reguliere aanbod veel waardevols toevoegen en daardoor een meerwaarde zijn.  Het hoofddoel van de complementaire hulpverlening is het realiseren van een sneller of beter herstel op geestelijk, sociaal of fysiek gebied met langdurig duurzaam welzijn. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan terugvalpreventie en coping.

 

Counselling is een vorm van complementaire  hulpverlening en werkt op het psychosociale en psychotherapeutische werkgebied.  De meerwaarde van counselling is wetenschappelijk aangetoond waardoor de registercounsellor in Engeland, Amerika en Australië tot de reguliere beroepsgroepen behoort. In Nederland is de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling nog een redelijk onbekende beroepsgroep hoewel de visie en methodes van counselling breed gangbaar zijn binnen de reguliere hulpverlening en zorg. Actuele ontwikkeling is dat deze methodes als aanvullend onderwijs aan diverse beroepsgroepen worden gegeven met als doel efficiënter te kunnen werken. De meerwaarde  en resultaten staan al lang niet meer ter discussie.

 

Juist vanuit deze ontwikkelingen  en resultaten wil de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling haar beroepsgroep duidelijker positioneren en een meerwaarde of aanvulling zijn voor het reguliere zorgveld. De beroepsvereniging ziet counselling niet als een losstaande methode maar als de uitvoering van een beroep waaraan hoge eisen worden gesteld.

 

Flexibele persoonsgerichte hulpverlening, maatwerk in het aanbod voor cliënt of systeem, hoge flexibiliteit in het aansluiten op andere zorg- of hulpverleningssystemen en brede wetenschappelijke kennis kunnen de registercounsellor van de ABvC tot een belangrijke aanvulling in het herstelproces van hulpvragers maken.

 

De ABvC is er van overtuigd dat registercounsellors een belangrijke meerwaarde hebben bij het verminderen van de huidige actuele problemen in de geestelijke en psychosociale gezondheidszorg.

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ABvC en counselling in het algemeen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top