De ABvC bestaat 20 jaar

Op 24 december 1997 werd de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling door 25 studenten van Stichting Counselling Nederland opgericht. Vanaf dat moment werden de belangen van aangesloten counsellors in Nederland behartigd.

 

Dat ging niet altijd zonder slag of stoot: meerdere turbulente periodes hebben de ABvC geteisterd. De zoektocht om counselling op de Nederlandse zorgkaart te plaatsen was vaak moeizaam. Met name het vaststellen van een duidelijk beroepsprofiel bleek moeilijk omdat counselling jarenlang meer als methodiek dan als beroep werd aangemerkt. Ook bleek de veelkleurigheid van aanbod een uitdaging om counselling helder te duiden. Daarbij speelde de registratie bij de zorgverzekeraars als ‘alternatieve behandelaars’ ons parten en doet dit tot op de dag van vandaag geen recht aan het beroep van counsellor.

 

In 2009 werd een aanvang gemaakt aan de regelgeving om de veelkleurigheid van aanbod beroepsgerelateerd  te kanaliseren. Daarnaast werden strenge eisen gesteld aan niveau, kwaliteit en hbo opleidingseisen. Een mijlpaal was de NVAO-geaccrediteerde hbo-opleiding Counselling door NTI.  Hiermee werd de counsellor een door de overheid erkend beroep.

 

Een belangrijk onderdeel van een beroepsvereniging is het voortdurend aansluiten en herijken van het beroep en de invulling daarvan. De zorgmarkt staat voortdurend onder invloed van veranderingen wat frequente aanpassingen vereist.

 

20 jaar na oprichting is dit nog steeds actueel. De counsellor anno 2018 kan  op basis van zijn ontwikkeling en ervaring professioneel aansluiten op de psychosociale en geestelijke problemen die in de maatschappij spelen op het gebied van zorg- en hulpvragen. De holistische aanpak en het brede aanbod past zowel binnen een zelfstandige begeleiding als een multidisciplinaire aanpak.

 

De uitdaging voor de ABvC  is de komende jaren het beroep counsellor meer bekend te maken en beter aan te laten sluiten op de reguliere hulpverlening en netwerkpartners. De plaats binnen de algemene hulpverlening zoals deze in Amerika, Engeland en Australië al jaren bestaat, willen wij ook in Nederland in de toekomst realiseren.

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ABvC en counselling in het algemeen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top