Algemene ledenvergadering 2022

Algemene Ledenvergadering 2022

Op zaterdag 12 november werd opnieuw de ALV gehouden, dit keer na 25 jaar bestaan. Na het nuttigen van een stuk heerlijke taart werd een fijne ledenvergadering gehouden. Zelfs voor buitenstaanders viel de saamhorigheid van de aanwezige leden op. Naast de uitleg door het bestuur en de commissies werden waardevolle aanvullingen, tips en kritische opmerkingen gegeven. Iedereen ging met een goed gemoed naar de lunch.

Om 13.30 uur gaven Joost Welten en Koen van Zeeland een inspirerende workshop over E-Health en de mogelijkheden om hieraan vorm te geven. De workshop gaf duidelijk stof tot nadenken, zeker omdat de huidige tijd veel nieuwe uitdagingen heeft. Er werd stevig genoteerd, gevraagd, opgemerkt en gediscussieerd. Eindresultaat was dat iedereen heel tevreden met meerdere dankbetuigingen aan de workshopleiders en het bestuur naar huis ging.

Bijzonder voor deze dag was dat de ABvC voor de eerste keer via livestream ook de overige leden wilde bereiken. Een pilot die soms even haperde maar wel de aftrap was om in 2023 vaker in te zetten.

De vereniging heeft nu de juiste apparatuur en zal door leren en ontwikkelen steeds meer aanbod proberen aan te bieden. Op het programma staan o.a. een uitzending voor startende leden om de mogelijkheden van de ABvC te leren kennen. Ook zal geheimhouding in een speciaal programma worden aangeboden, dit op advies van de klachtrenfunctionaris. Eveneens staat een workshop op de lijst over het 9 domeinen-model wat een goede voorbereiding en aansluiting op de reguliere samenwerking kan zijn.
Samengevat: een fijne ALV met veel motivatie om 2023 in te gaan.

Dank aan alle medewerkers en (online)bezoekers die deze dag tot een succes hebben gemaakt.Top