Criteria stageplek NTI-studenten

De student als lerende professional

De kern van het NTI-onderwijs bestaat uit een beroepsgerichte zelfstudie. Ook tijdens de stage moet de student van de opleiding Counselling in staat- en bereid zijn actief, gedisciplineerd en zelfverantwoordelijk de beoogde competenties te ontwikkelen. De aandacht voor het verwerven van (leer)vaardigheden aan het begin van de opleiding stelt de student in staat deze verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces tijdens de stage.

Dit doet de student Counselling in samenspraak met de stagebegeleider op de stageplaats. Gedurende de stage vormt de student samen met praktijkbegeleider een samenwerkingsverband. De studieadviseur van de opleiding kijkt mee op de achtergrond, heeft de rol van adviseur en bewaakt de ontwikkeling van de student en beoordeeld de stukken. Hierin wordt het advies van de praktijkbegeleider meegenomen. De documenten die de student moet aanleveren zijn:

 

 • Een rapport: erkenning stageplek
 • Een stageplan
 • Tussentijdse evaluaties
 • Een stageverslag
 • Een beroepsopdracht
 • Een onderzoeksopdracht

 

Tijdens de stageperiode wordt door de opleiding Counselling een supervisietraject aangeboden van vijf supervisiebijeenkomsten.

 

Stage-uren

De student van de Hbo-opleiding Counselling van NTI loopt 700 uur stage bij het gekozen stagebedrijf en doet dit minimaal twee dagen per week. Deze uren staan voor 30 ECTS in het curriculum. Tijdens de stage voert de student een stage-beroepsopdracht en een onderzoeksopdracht uit. Naast de stagewerkzaamheden mag de student 10% van de totale uren besteden aan het uitvoeren en schrijven van deze opdrachten. Deze 10% is onderdeel van de minimale stage-uren. De student dient de uren te vervolmaken op de stageplaats. Na de stage wordt er van de student verwacht dat de opdrachten en het stageverslag thuis wordt afgerond.

 

Deskundigheid stagebegeleider

Er wordt van het stagebedrijf verwacht dat het een stagebegeleider toewijst. De stagebegeleider is het eerste aanspreekpunt van de student. De criteria voor de begeleider zijn:

 

 • minstens hbo-gediplomeerd;
 • werkzaam in het domein van de opleiding, liefst al meerdere jaren;
 • indien niet hbo-gediplomeerd: minimaal vijf jaar werkervaring binnen het domein van de
 • opleiding op hbo-niveau;
 • in staat om te zorgen voor wekelijkse begeleiding, zodat de student de stagetaken en opdrachten naar behoren kan uitvoeren;
 • in staat om ongeveer elke twee maanden tussentijdse evaluatiegesprekken met de student te voeren.

 

Werkzaamheden binnen het domein

De stagewerkzaamheden dienen te vallen binnen het domein van de opleiding Counselling. Er wordt een zorgvuldige afweging gemaakt wanneer de student een stageplek heeft gevonden, ook als deze plek een breder spectrum hanteert dan alleen Counselling in de klassieke naam van het woord. Er wordt goed gekeken of de opleidingscompetenties ruimschoots kunnen worden behaald. De opleidingscompetenties zijn:

 

 • Signaleren
 • Voorlichten
 • Begeleiden
 • Realiseren van gedragsverandering
 • Methodisch werken
 • Ondernemen
 • Communiceren
 • Professionaliseren

 

Wanneer de student binnen het curriculum een specialisatie volgt, bijvoorbeeld kinder- en gezinscounselling, of counselling in organisaties, moet er rekening worden gehouden met aansluitende stagewerkzaamheden.

 

Niveau en mate van zelfstandigheid van de werkzaamheden

Om zowel de opleiding specifieke als generieke competenties te kunnen ontwikkelen, dient de student

de werkzaamheden op hbo-niveau uit te voeren. Dit betekent dat de student binnen het stagebedrijf een zekere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid moet krijgen en moet kunnen dragen. Er wordt van de student verwacht dat hij/zij werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren.

 

Beroepsopdracht moet uitvoerbaar zijn

Tijdens de stage levert de student een stage beroepsopdracht in. Naast de beroepsopdracht doet de student ook een onderzoeksopdracht. Deze onderzoeksopdracht maakt de student in overleg met en in opdracht van het stagebedrijf. Het is de bedoeling dat het stagebedrijf een vraagstuk of knelpunt binnen het bedrijf aanwijst. De student gaat dit onderzoeken en komt met een aanbeveling of oplossing. Deze oplossing draagt de student aan in de vorm van een concreet en tastbaar beroepsproduct.

 

Voor vragen of toelichting kan er contact worden opgenomen met:

 

Barbara Buijten

Hoofddocent Opleiding Counselling

B.Buijten@gmail.com

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ABvC en counselling in het algemeen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top