Deltaplan vraagt om nieuw ‘materiaal’

Deltaplan vraagt om nieuw ‘materiaal’

Het voorstel van Psychiater Niels Mulder om een ‘deltaplan mentale gezondheid’ te realiseren ondersteun ik ten volle. De uitkomsten van het Trimbosinstituut vereisen op korte termijn actie om erger te voorkomen. Het trieste van het geheel is dat dit door de psychosociale sector al langdurig is aangegeven maar helaas onvoldoende gehoord en aan tegemoet gekomen.

Om een goed Deltaplan is realiseren is er ook moed nodig om nieuwe en andere partijen toegang te geven tot een goed functionerend – preventief – hulpverleningsaanbod. Nog steeds probeert men in Nederland de problemen op te lossen met grotendeels dezelfde partijen hoewel de afgelopen jaren duidelijk is gebleken dat zij de vraag aan hulp niet aankunnen, anderzijds dat het aanbod vaak niet of nauwelijks door hen opgepakt moet worden. Door ‘gebrek aan beter’ blijft men echter doorgaan totdat de bodem aan mogelijkheden is bereikt. Naar mijn mening heeft dat moment plaatsgevonden, de rek en de mogelijkheden zijn er uit. Meerdere recente onderzoeken tonen duidelijk aan dat de psychosociale nood bij mensen steeds groter wordt.

Deze huidige vorm van stoïcijns georganiseerde hulpverlening leidt ertoe dat veel gespecialiseerde hulpverleners onvoldoende tijd, ruimte en mogelijkheden hebben om hun werk goed uit te voeren.

Veel mensen hebben klachten of problemen die niet altijd gespecialiseerde hulpverlening vanuit de GGZ of andere hulpverlening vereisen. Preventie, corrigerende hulpverlening of het leren omgaan met milde klachten of middelzware problemen kan uitstekend door psychosociale werkers uitgevoerd worden, zowel op preventief gebied als hulpverleningsaanbod. Dat psychosociale hulpverlening een duidelijke meerwaarde heeft, blijkt al lang uit onderzoek. Toch is deze grote groep hulpverleners nog steeds een vaak vergeten groep.

Een Deltaplan vraagt nieuwe middelen en mogelijkheden. Ik zou ervoor willen pleiten om de betrokken koepelorganisaties in overleg te laten gaan en daar ook de psychosociale hulpverlening structureel bij te betrekken. Vanuit nieuwe inzichten en samenwerking kan een betere verdeling van aanbod en werkzaamheden worden verkregen. Hierbij kunnen alle onderdelen waaronder preventie, inzet hulpverlening en nazorg worden meegenomen. Zeker het veelzijdige van aanbod bij de psychosociale hulpverlening kan een grote ondersteuning betekenen.

Het is mijn vaste overtuiging dat alleen door deze aanpak een verandering kan worden aangebracht aan de huidige nijpende problemen.

Een Deltaplan is een uitstekend voorbeeld om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige problemen. Alleen de standaard middelen en organisaties daarvoor inzetten zal niet helpen. Er is mankracht nodig en een veelzijdigheid van inzet. De psychosociale hulpverlening is daarvoor een uitstekende partner.

Theo Hendrickx
Voorzitter Algemene Beroepsvereniging voor CounsellingTop