Enquête onder ABvC Registercounsellors

 

Gezien de actuele ontwikkelingen rondom wachttijden, mogelijkheden van hulpverlening en de positie die een registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling hierbij kan innemen werd in het voorjaar 2019 onder de leden van de beroepsvereniging een enquête gehouden.

 

Daarnaast speelde bij dit initiatief ook dat vanaf 2014 de introductie van de NVAO/hbo counselling een feit werd en het verplichte niveau van kwaliteit, competenties en vaardigheden van iedere registercounsellor – op basis van internationaal niveau definitief was vastgelegd. Voor de beroepsvereniging werd het uiterst belangrijk om dit vastgestelde niveau te positioneren binnen het volledige hulpverlenerswerkveld in Nederland.

Een dergelijke benadering is voor de beroepsgroep van registercounsellors volledig nieuw maar lijkt voor het bestuur van de ABvC noodzakelijk om meer duidelijkheid te krijgen over het huidige beleid, gericht op de hulpverlening door registercounsellors en eventueel noodzakelijke veranderingen.

 

Deelname en manier van onderzoek

 

De enquête werd in de vorm van een digitaal vragenformulier onder de leden van de ABvC uitgevoerd waarbij de mogelijkheid van verplichte digitale keuzes alsook een vrije invoering van informatie werd geboden. Teneinde de betrouwbaarheid te borgen werd het digitale enquêteformulier gecodeerd waardoor per lid dit maar 1 keer kon worden ingevuld.

 

De enquête bestond uit 11 vragen. Enquêteformulieren die niet correct waren ingevuld werden uitgesloten van de enquête. Uiteindelijk bleken 101 digitale enquêteformulieren te voldoen aan de criteria. De AVG-richtlijnen werden meegenomen in de gebruikte informatieverstrekking.

 

Ondanks het feit dat er 101 registerleden de enquête hadden ingevuld maar de ABvC momenteel uit 294 registerleden bestaat, lijken de gegevens en conclusies model te staan voor de hele beroepsvereniging. De uitslagen, analyses, besprekingen van de resultaten en voorlopige conclusies van de enquête zullen in de vorm van deze factsheet worden weergegeven.

 

U kunt de resultaten van het onderzoek hier downloaden als pdf-bestand.

 

 

Factsheet enquête ABvC (pdf, 74 kb)

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ABvC en counselling in het algemeen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top