Holistische begeleiding noodzakelijk bij werkstress

Holistische begeleiding noodzakelijk bij werkstress

verdrietige man

Dit jaar wordt opnieuw voor de 9e keer de landelijke week van de werkstress door de organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan (OVAL) gehouden. Het is belangrijk om werkstress onder de aandacht te houden aangezien onder deze vorm van stress een groot aantal mensen lijden.

Werkstress kan het leven van mensen aanzienlijk ontwrichten blijkt uit de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS – TNO). Gemiddeld doorlopen mensen die werkstress  hebben een langere periode van ziekteverzuim.  Volgens de  nieuwe cijfers zelfs tot een dubbele duurtijd als voor andere redenen van ziekteverzuim (38 dagen i.p.v. 17 dagen).  Volgens de gegevens zou het zeker om 520.000 arbeidskrachten gaan.

Redenen voor werkstress kunnen veelzijdig zijn zoals:

  • Onvoldoende goede aansluiting op een goede baan
  • Te hoog aanbod aan werk en te weinig arbeidskrachten om dit aanbod op te nemen
  • Te veel autonomie of te weinig
  • Te veel gerichtheid op alles wat niet goed gaat
  • Combinatie werk en privé onvoldoende op elkaar aangesloten
  • Verharding van de maatschappij, ook merkbaar op de werkvloer
  • Voortdurende veranderende wet- en regelgeving
  • Problemen door de diversiteit aan medewerkers
  • Onvoldoende carrièremogelijkheden

 

Werkstress is daarmee een heel belangrijk onderwerp waar voldoende aandacht aan moet worden besteed. Naast de cijfers en redenen voor werkstress bestaan er ook stressgerelateerde redenen die op de achtergrond  werkstress ernstig kunnen activeren.

De huidige economische situatie (inflatie, recessie), zoeken naar woning, schulden, corona, oorlog Oekraïne, energieproblemen, klimaatproblemen, pensioenverandering, etc , hebben ieder een eigen invloed op draagkracht en stress. Veel mensen beleven de huidige tijdsgeest als zorgelijk, moeitevol, ondoorzichtig, soms zelfs beangstigend en kunnen tot stressreacties leiden. Dit kan tot allerlei persoonlijke – en privéproblemen leiden die daarop extra stressreacties oproepen en invloed uitoefenen op de beleving van werkstress. Naar onze visie kunnen werk- en privéleven niet apart benaderd  en begeleid worden maar beïnvloeden deze elkaar voortdurend en dienen holistisch, d.w.z. naar het geheel van stressfactoren,  begeleid te worden.

Naar onze mening moeten mensen die de eerste klachten van werkstress ervaren preventief begeleid worden, anderzijds tijdens een periode van uitval door werkstress tijdig holistische  ondersteuning krijgen.

Ondersteuning door de psychosociale sector (counselling)  kan hierbij zeker een goede meerwaarde zijn. Registercounsellors van de ABvC werken vanuit een holistische benadering  en op basis van een op de persoon afgestemde begeleiding. Daarnaast kunnen Registercounsellors werkgevers adviseren omtrent verbeteringen en re-integratie van werknemers.

Werkdruk kan soms om meerdere redenen moeilijk veranderd worden, werkstress kan door goede counselling wel positieve resultaten en verandering opleveren. Hieromtrent zijn voldoende resultaten voorhanden.Top