Meerwaarde voor jeugdproblemen

Meerwaarde voor jeugdproblemen

Op 11 november 2022 beschrijft dagblad Trouw in een interview met de bewindslieden Maarten van Ooijen en Franc Weerwind de problemen binnen de jeugdzorg. Conclusie: ‘we maken ons over de jeugdzorg zeer grote zorgen’. Het middel om de problemen op lossen is de meest kwetsbaren beschermen en de overige op een wachtlijst plaatsen. De vele gebreken bij Jeugdzorg dwingen helaas tot een dergelijke besluitvorming.

Met respect voor de moeilijke positie waarin de politiek en Jeugdzorg in terecht is gekomen, blijven bij mij als voorzitter van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling wel meerdere vragen onbeantwoord teneinde de problemen daadkrachtig aan te pakken. Een geprioriteerde vraag is waarom de psychosociale sector in Nederland niet met voorrang benaderd wordt om ondersteuning te bieden bij de ‘overige kwetsbare jongeren’en de gezinnen die hierbij betrokken zijn.

Sprekende voor mijn beroepsgroep staan 280 Registercounsellors klaar om een meerwaarde te betekenen in de huidige problemen. Alle Registercounsellors zijn gekwalificeerd opgeleid om gezinnen te begeleiden, jongeren en volwassenen te ondersteunen bij hun problemen. Het behoort tot de kerntaken van onze beroepsgroep.

Een kleine rekensom leert het navolgende over de meerwaarde bij deze problemen. Als 280 Registercounsellors 4 cliënten of gezinnen ondersteunen, worden 1120 probleemsituaties opgepakt. Het mag duidelijk zijn dat als de gehele psychosociale sector hierbij betrokken wordt, duizenden probleemsituaties ondersteund kunnen worden. Wetenschappelijk is ruim aangetoond dat juist in de ontwikkelingsjaren van jongeren zo spoedig mogelijk moet worden gehandeld om erger te voorkomen.
Daarom een herhaling van mijn geprioriteerde vraag: Waarom wordt de psychosociale sector – in deze als woordvoerder van mijn beroepsvereniging – niet benaderd en betrokken bij de al zo lang durende pregnante jeugdproblemen?

Graag willen wij als beroepsvereniging of in samenwerking met de gehele psychosociale sector in gesprek met gemeenten en overheid om hen te ondersteunen en een meerwaarde te zijn. Of blijven we zoeken naar antwoorden op de vele problematische vraagstukken terwijl een deel van de oplossing ‘voor de voeten vindbaar zijn’?

 

Theo Hendrickx
Voorzitter ABvCTop