Profiel penningmeester

Specifieke profieleisen penningmeester

 

 • De penningmeester dient een counselling inhoudelijke achtergrond te hebben liefst in combinatie met ervaring als leidinggevende.
 • De penningmeester versterkt het bestuur met name op het gebied van het financieel beleid en weet dit af te stemmen op de organisatorische ontwikkelingen.
 • Daartoe beschikt de penningmeester over een strategische visie op interne processen
 • De penningmeester dient minimaal 12 uur per week aan bestuurswerkzaamheden te besteden. De vergaderingen en meerwerk zijn hierin niet meegerekend.
 • Werkzaamheden penningmeester
 • Is vervangend voorzitter
 • Inhoudelijke inbreng als bestuurslid betreffende het ABvC-beleid – Controle op de inkomsten en uitgaven van de ABvC.
 • Controleert de financiële rapporten samengesteld door de boekhouder
 • Onderhoudt contact met de boekhouder
 • Opstellen financieel jaarverslag
 • Opstellen van de begroting
 • Stelt een jaarverslag op ten behoeve van de presentatie jaarverslag door voorzitter
 • Afspraken maken met en ondersteuning van de kascontrolecommissie
 • Behandelt vragen over budgetten voor workshops, verdere uitgaven en opdrachten
 • Jaarlijkse facturering van de contributie
 • Stuurt facturen uit naar opleiders met betrekking tot accreditatie-aanvragen
 • Stuurt facturen uit naar leden met betrekking aankoop van muurschildjes
 • Neemt beslissingen over acties zoals incasso vorderingen etc.
 • Bijwonen van verplichte vergaderingen ten behoeve van de vereniging
  • minimaal 10 keer per jaar de bestuursvergaderingen
  • minimaal 1 keer per jaar de ALV en zit deze ook voor bij afwezigheid van de voorzitter
  • minimaal 1 keer per jaar een themadag
  • minimaal 6 keer per jaar het psychosociale sector overleg RBCZ
 • Bijwonen Meet & Greet ca. 6 keer per jaar

 

Nevenwerkzaamheden Penningmeester

 • Contact onderhouden met het IAC
 • Minimaal 8 keer per jaar vergaderingen van het IAC bijwonen
 • Minimaal 8 keer per jaar deelnemen aan de Advocacy werkgroep van het IAC
 • Jaarlijks de KIWA (ISO 9001) audit voorbereiden
 • Jaarlijks de KIWA (ISO 9001) audit ondergaan en verantwoorden
 • Het onderhouden van contact met Kendall Mason in zake collectieve verzekeringen
 • Het organiseren van Themadagen en workshops
 • Bijhouden en verlengen van registraties en abonnementen
 • Ontwerpen relatiegeschenken; tasjes, pennen, schildjes, etc. en aankoop organiseren.
 • Offertes opvragen
 • Incidenteel het bijwonen van bijeenkomsten met derden
 • Afhankelijk van nieuwe regelgeving en vereisten hierop actie ondernemen.
 • Houdt de bestuursmail en de financiënmail bij en zal daar waar nodig reageren en of acteren op de mails

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Binnenkort verschijnt hier een nieuwsbrief over alle nieuwtjes rondom de ABvC en counselling in het algemeen.

Meer info

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top