Registercounsellor ABvC

De noodzaak van een beschermde naam

man zet een handtekening onder een document

Waarom zou je als beroepsvereniging een naam willen veranderen en beschermen? In het geval van de ABvC en de wildgroei van counselling in de alternatieve hulpverleningssector blijkt dit initiatief noodzakelijk om de garantie van kwaliteit, inhoud hulpverlening en betrouwbaarheid te bewaken.

De ABvC bestaat al meer dan 21 jaar en behartigt de belangen van de beroepsgroep counsellors. Helaas was de naam counsellor onvoldoende beschermd en werd vanwege het gebrek aan eenduidige opleidingseisen, beroepsprofiel en kwaliteitsnormen een veelvoud aan invullingen gegeven. Dit zorgde ervoor dat professionals en publiek vaak niet meer goed wisten wat een counsellor voor hen kon betekenen, anderzijds de professionaliteit van counsellors door de wildgroei van de soms meest vreemdsoortige invullingen hun twijfels kregen over de kwaliteit en betrouwbaarheid. De oorspronkelijke waarde en de uitvoering van het beroep counsellor werd hierdoor ernstig aangetast.

Vanaf 2010 is een drastische verandering ontstaan. Er werden kwaliteitsregels opgesteld, een NVAO-geaccrediteerde hbo counsellingopleiding ontwikkeld en hoge eisen gesteld aan vakbekwaamheid en professionalisering. Dit leidde tot een uittocht van counsellors die niet meer aan deze eisen konden voldoen en hun heil ergens anders zochten waar andere, vaak lagere, eisen werden gesteld, maar zeker niet waar de ABvC voor wil staan en zich op richt.

Door deze ontwikkelingen ontstond de ´gespleten ´situatie dat er counsellors waren die hun werkzaamheden verrichten zonder controle van de beroepsvereniging en counsellors die wel geregistreerd waren en zich strikt hielden aan de kwaliteitseisen en controle. De ABvC vond dit een volledig onwenselijke situatie, temeer daar klachten over werkzaamheden door niet-geregistreerde counsellors bij de beroepsvereniging neergelegd werden maar helaas door gebrek aan juridische
mogelijkheden niet opgepakt konden worden.

Om aan deze onwenselijke wildgroei een einde te maken heeft de ABvC vanaf juli 2019 een beschermde naam ingevoerd: ´Registercounsellor ABvC´. Hiermee wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de geregistreerde counsellor bij de beroepsvereniging en degene die niet is aangesloten. Voor hulpverleners en publiek moet dit meer duidelijkheid bieden en toegang verlenen tot de gekwalificeerde hulpverlening die registercounsellors kunnen bieden.

Ook de zorgverzekeraars kunnen nu controleren of aan alle noodzakelijke beroepseisen is voldaan. In voorgaande gevallen bleken dat ook niet-geregistreerde counsellors vergoed werden maar niet voldeden aan de hoge eisen die de beroepsvereniging aan een registercounsellor stelt.

De beschermde naam is een vervolgstap in het voortdurend professionaliseren van de beroepsgroep. Door deze stap hoopt de beroepsvereniging dat de registercounsellor de erkenning krijgt die deze verdient en dat aan de wildgroei van niet-geregistreerde counsellors een einde komt. Dit zal voor zowel de beroepsgroep als publiek, professionals en zorgverzekeraar een grote meerwaarde betekenen.

 

Theo Hendrickx
Voorzitter ABvCTop