Stagiaires in de eigen praktijk: een meerwaarde

We hebben in het verleden vaker een oproep gedaan om stagiaires in de eigen praktijk mee te laten werken. Tijdens de ‘meet and greet’ kwam dit onderwerp eveneens weer aan de orde, een van de leden was stagiaire geweest bij bureau slachtofferhulp. Zij deelde met ons haar waardevolle ervaringen en gaf aan dat haar afstudeerscriptie eveneens op dit werkveld betrekking zou hebben.

Persoonlijk heb ik eveneens ervaring met stagiaires in mijn praktijk. Mijn eindconclusie – die ook wordt gedeeld door anderen – is dat stagiaires voor het overgrote deel een meerwaarde betekenen voor de praktijk en persoonlijke ontwikkelingen. Hoewel schrijfwerk en begeleiding enige tijd vereist, is er ook een grote meerwaarde. Stagiaires bepalen je opnieuw in het professioneel handelen. ‘Waarom doe je op deze manier cliënten begeleiden?’

Vragen over praktijkvoering, ethiek, plannen van aanpak, interventiemethoden en begeleidingsmodellen komen tijdens een stage allemaal aan bod. Ook hun frisse kijk op zaken kan de professional opnieuw aan het denken zetten en soms door aanpassingen een verbetering aanbrengen.

Afstudeerprojecten kunnen een bijdrage betekenen voor de professional en de praktijk. Als laatste zijn ook de kennisname over de nieuwste ontwikkelingen een aanwinst omdat door de vele werkzaamheden hieraan niet altijd voldoende aandacht kan worden geschonken. Stagiaires kunnen door hun opleiding soms een extra bijdrage leveren.

Juist op basis van deze ervaringen wil ik iedereen opnieuw laten nadenken over de mogelijkheid om stagiaires een plaats te gunnen in de eigen praktijk.

Heb je twijfels of zou je meer willen weten om een goede stageplaats te realiseren?

Neem gerust contact met mij op.

Theo Hendrickx
Voorzitter ABvC

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ABvC en counselling in het algemeen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top