Trauma Expertise Centrum

 

 

Op 21 februari jl. heeft Stichting Trauma Expertise Centrum haar website gelanceerd en is zij met haar ‘wervingsactiviteiten’ gestart.

 

Stichting Trauma Expertise Centrum beoogt een online platform op te zetten, waar cliënten met trauma gerelateerde klachten zelf op zoek kunnen gaan naar een passende therapeut binnen de complementaire psychosociale sector.

 

De stichting hoopt met dit initiatief -op de korte termijn- een bijdrage te leveren aan een oplossing voor de huidige en steeds langer wordende wachtlijsten bij diverse gezondheids- en hulpinstanties binnen de reguliere sector. Voor de lange termijn is het streven om (professionele) krachten te bundelen en zo meer kennis te genereren en te delen over trauma en wellicht als spreekbuis te fungeren richting zorgverzekeraars en/of de reguliere sector.

Trauma speelt een belangrijke rol in ons moderne maatschappij. Het woord trauma krijgt een steeds groter draagvlak en de inzichten in trauma, wat trauma nu precies is en het herstel hiervan ontwikkelen zich in een razend tempo.

 

Mocht je meer informatie willen, kijk dan gerust eens op onze website https://www.traumaexpertisecentrum.nl .

Mocht je je -als therapeut- willen aanmelden, vul dan de velden in op: https://www.traumaexpertisecentrum.nl/ik-wil-begeleiding-aanmelden/

 

Waarom is de stichting in het leven geroepen?

 

Mijn naam is Chantal van Daatselaar (51 jaar) en ik ben de oprichter van de stichting. In mijn praktijk en in mijn privékring viel me de afgelopen jaren steeds meer op dat de wachttijden in de reguliere zorgsector zorgelijk langer werden. Personen die (dringend) hulp nodig hebben, krijgen te maken met extreem lange wachtlijsten en/of worden van het kastje naar de muur gestuurd omdat er vaak geen heldere, transparante routing bestaat.

 

Ook speelt geld helaas vaak een rol in de besluitvorming betreffende vergoedingen. De complementaire sector valt niet in de basisverzekering en niet iedereen heeft een aanvullende verzekering afgesloten.

 

Tegelijkertijd viel me op dat een groot potentieel aan goede therapeuten beschikbaar was, maar niet werd ingezet. Vraag en aanbod waren en zijn in mijn ogen dus niet goed op elkaar afgestemd. Zeker in geval van het welbevinden van de mens vind ik dat onwenselijk. Het voelt als een persoonlijke missie hier verandering in aan te brengen.

 

De stichting wil een database opzetten, waar professionele zorgaanbieders, zoals (psychociale) therapeuten, counsellors coaches en begeleiders zich kunnen aansluiten.

 

Kan elke therapeut zich aansluiten?

 

De stichting heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. De aangesloten zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij (tenminste) een beroepsvereniging en een klachtencommissie. Elke aangesloten zorgaanbieder beschikt over een aantal disciplines die kunnen worden ingezet bij het begeleiden van trauma. Deze verschillen per therapeut en zo kan een cliënt een professional contacten die het meeste aanspreekt.

 

Welke voordelen biedt de stichting?

 

Dit platform biedt cliënten de mogelijkheid 1-op-1 contact op te nemen met de therapeut en de hulpvraag voor te leggen en het biedt de zorgaanbieder ‘podium’ zichzelf en zijn of haar praktijk zichtbaar te maken. Het financiële aspect – vergoedingen – wordt hiermee nog niet aangepakt en daarom zou het fijn zijn als zo veel mogelijk therapeuten zich willen aansluiten. Hopelijk geven we dan een ‘gezicht’ aan de zorgverzekeraars en zijn gesprekken voor verandering mogelijk.

 

Waarom ligt de nadruk op trauma?

 

Het werd het me de afgelopen jaren steeds meer duidelijk dat veel klachten trauma gerelateerd zijn en dat de kennis en inzichten omtrent trauma aan grote veranderingen onderhevig zijn. Je zou zelfs kunnen spreken van een transformatie. Bekende personen die veel ‘nieuwe’ kennis en inzichten delen op dit vakgebied zijn Gabor Maté, Peter Levine en Bessel van der Kolk.

Mijns inziens zijn veel hulpvragen en/of somatische onvoldoende onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) te herleiden tot trauma.

 

Wat hoopt de stichting met haar activiteiten te bereiken?

 

De huidige situatie komt de mentale en fysieke gezondheid niet ten goede en de verwachting is dat de lange wachtlijsten binnen de reguliere zorgsector de komende jaren alleen nog maar meer zal toenemen. En dat zou m.i. niet hoeven als de zorg op een andere manier georganiseerd wordt; de complementaire psychosociale sector biedt zeer efficiënte en effectieve behandelmethoden op het gebied van trauma.

Het samenwerken zoals dat nu gebeurt in de zorgsector dient te veranderen om zo een andere manier van samenwerken te kunnen bewerkstelligen. De stichting hoopt met haar activiteiten een bijdrage te leveren aan een zorgsector:

  • waar meer gedacht wordt in mogelijkheden en oplossingen;
  • waar meer open wordt gestaan voor de vele gewijzigde inzichten rondom trauma en
    elkaars visie;
  • waar leergierigheid heerst om de ontwikkelingen rondom trauma te volgen;
  • waar een open-minded en liefdevolle houding belangrijk worden gevonden;
    en het allerbelangrijkste is wel: waar de cliënt ALTIJD centraal staat.

Het Trauma Expertise Centrum kent geen verkapt verdienmodel. Met de jaarlijkse bijdragen én de eenmalige inschrijvingsgelden zullen investeringen worden gedaan om de kennis en kunde in dit vakgebied naar een ander niveau te kunnen brengen.

 

 

Wie zijn de mensen in het bestuur?

 

Hieronder stellen de bestuursleden zichzelf even aan je voor:

 

Chantal B.M. van Daatselaar Oprichter | Voorzitter

 

Met dit initiatief hoop ik dat vraag en aanbod elkaar sneller vinden en ik hoop dat we op de lange termijn ook invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit binnen de zorg; meer samenwerking met ‘grotere partijen’, meer transparantie, minder keuzes gedreven door geld etc.

 

Ik hoop dat therapeuten die voldoen aan de vereisten voor inschrijving zich in willen schrijven en daarmee een bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van een andere vorm van zorg en dat cliënten daarmee de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

 

Naast de Stichting heb ik een eigen counsellingpraktijk en ben ik alleenstaande moeder van drie dochters (19, 17 en 16 jaar) en wonen we in huis samen met twee honden en twee katten.

 

 

Marieke Staalsmid
Penningmeester

“Wat zonde van de tijd die het heeft gekost om op de juiste plek terecht te komen. Moet dat ècht op deze manier?” Dat zegt een stemmetje in mijn hoofd wanneer ik het verhaal van iemand hoor, waarbij er hulp is gezocht en er vervolgens een lange wachtlijst is. Of wanneer iemand vertelt over de zoektocht die het is geweest om bij een passende hulpverlener uit te komen.

 

Met Stichting Trauma Expertise Centrum heb ik de overtuiging dat het een supermooie bijdrage levert aan het vinden van goede zorg/hulpverlening. Volgens mij is dit platform een belangrijk deel van de puzzel om de juiste begeleiding te kunnen vinden.

 

De vraag of ik deel uit wilde uitmaken van het bestuur, dichtbij betrokken wilde zijn bij de stichting die een verschil kan maken in het vinden van de juiste begeleiding voelt als een eer en daar heb ik volmondig ‘JA’ tegen gezegd. Gezien mijn werk in de financiële wereld was het meest logisch dat ik de functie van penningmeester zou gaan bekleden.

 

In mijn vrije tijd heb ik het liefst wol, garens, stoffen of boeken om me heen, om heerlijk in een andere wereld te verdwalen.

 

 

 

Marieke Bik- Bruin
Secretaris

 

Mijn naam is Marieke Bik-Bruin en ik ben afgestudeerd als gezondheidswetenschapper en mediator. Momenteel vervul ik een beleidsfunctie bij een veiligheidsregio.

 

Wat ik belangrijk vind ten aanzien van gezondheid is dat mensen een eigen regie kunnen voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het gevoel hebben dat je eigen keuzes kunt maken en een bijdrage levert aan je eigen herstel en gezondheid. Dat is vaak niet mogelijk omdat je bent overgeleverd aan het beschikbare aanbod en er grote wachtlijsten zijn.

 

Ik ben geraakt door de schrijnende verhalen als gevolg van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Het initiatief van Chantal ondersteun ik van harte en ik wil graag mijn bijdrage als secretaris leveren aan de Stichting.

 

Sinds een paar jaar woon ik in de Achterhoek, samen met man, een paar kippen en sinds kort een hond. Hobby’s zijn moes tuinieren, koken, wandelen en lezen.

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ABvC en counselling in het algemeen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top