Vergoeding door ziektekostenverzekeraars

Vanaf de start van de ABvC is het een speerpunt geweest om counselling  voor vergoeding van de zorgverzekeraars in aanmerking te doen komen. Hiervoor is speciaal een commissie Verzekeringen ingesteld. Doordat de commissie rechtstreeks contact heeft met een aantal zorgverzekeraars wordt het aantal mensen dat voor vergoeding in aanmerking komt meer bereikt en geholpen.  De commissie zal in de nabije toekomst nog meer in gesprek gaan met diverse andere zorgverzekeraars om counselling meer bekendheid te geven zodat vergoeding meer en meer wordt toegekend.
Andere mogelijkheden van vergoeding hebben later hun intrede gedaan zoals vergoeding via de gemeente, WMO en PGB. Ook zijn er steeds meer werkgevers die het belang en de meerwaarde van psychosociale begeleiding voor hun werknemers inzien en counselling hiervoor inzetten.

De huidige Commissie Verzekeringen bestaat vanaf 2017. De doelen van de commissie doelen zijn;

  • Nauwe contacten te houden met de zorgverzekeringen.
  • Onze beroepsvereniging ABvC en professie nog meer op de zorgkaart te brengen.
  • Up to date houden van de ontwikkelingen en de gestelde eisen binnen de zorgverzekering .
  • Informatieverstrekking naar de leden en het ondersteunen en begeleiden van leden bij vragen omtrent vergoedingen.

We bemerken wel dat er een ontwikkeling gaande is dat zorgverzekeringen anders naar de complementaire zorg zijn gaan kijken.  We leven in een veranderend tijdperk waar door de financieel-economische crisis de zorgkosten maar blijven stijgen en enorm onder druk komen te staan.

Aan ons de taak de zorgverzekeringen er van te blijven overtuigen dat complementaire – misschien is integrale een
beter woord – zorg en reguliere zorg elkaar aanvullen.
Ons beroep sluit heel goed aan bij de verschuiving van zorgen voor naar zorgen dat, wat momenteel een issue is bij de overheid, dat wij als professionals niet direct sturen maar counselen en faciliteren. Een proces waardoor de cliënten  veel meer in hun eigen kracht komen te staan.

Daar blijven wij ons sterk voor maken.

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ABvC en counselling in het algemeen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top