Aanmelden en informatie pilot PACEA

 

 

In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die in meer of minder mate lijden aan migraine. Enkele feiten en cijfers zijn:

 

 • Migraine staat op de tweede plaats van meest invaliderende ziektes wereldwijd.
 • Ongeveer 17% van vrouwen en 6% van mannen heeft jaarlijks migraineaanvallen.
 • Migraine zorgt voor €2,3 – €4,2 miljard Euro jaarlijks productieverlies door ziekteverzuim en verminderde productiviteit op het werk.

 

In de reguliere zorg wordt migraine vrijwel uitsluitend behandeld met medicatie. Deze behandelingverbetert migraine niet altijd voldoende en heeft daarnaast risico op allerlei vervelende bijwerkingen. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat de juiste leefstijl migraine enorm kan verbeteren. Waar medicatie slechts symptoombestrijding is, kan een gezonde leefstijl juist voor een duurzame verbetering van migraine zorgen. Helaas vindt deze informatie zijn weg niet naar de reguliere zorg, wat ertoe leidt dat mensen mogelijk onderbehandeld worden.

 

Wanneer mensen met migraine zijn uitbehandeld in de reguliere zorg staan ze pas aan het begin van hun ‘migrainereis’. Mensen zijn dan soms levenslang op zoek naar manieren om hun migraine te zelf verbeteren, zoals middels verandering van leefstijl. Helaas is het niet makkelijk de juiste informatie hierover te vien en zijn mensen soms 20-30 jaar bezig, voordat ze de leefstijl vinden die hun migraine kan verbeteren. Daarmee gaat veel kwaliteit van verloren.

 

Naast de medische begeleiding blijken patiënten dan ook noodzaak te hebben aan psychosociale begeleiding. Het persoonlijke en sociale leven wordt vaak aanzienlijk negatief benadeeld. Veelal gaat de levenskwaliteit van de patiënt achteruit. Hiertoe heeft de patiënt zich te verhouden en zijn levensverwachting bij te stellen. Hij ervaart (vaak niet onderkend) verlies en rouw over hetgeen niet meer of in mindere mate mogelijk is. Veel patiënten met migraine en hun omgeving ervaren veel onbegrip en eenzaamheid.

 

De Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) wil samen met Pacea de problemen van patiënten met migraine en hun leefomgeving op een unieke en nieuwe manier gaan begeleiden. Naast de medische ondersteuning worden patiënten en hun leefomgeving met psychosociale ondersteuning begeleid. Deze samenwerking tussen beide organisaties moet leiden tot een nieuwe en efficiënte aanpak in de begeleiding van patiënten met migraine en hun sociale omgeving.

 

Plan van aanpak

 

De ABvC wil de hoogst haalbare kwaliteit bieden om deze pilot te ondersteunen. Er zal een vakgroep worden opgericht: Migrainebegeleiding Registercounsellors ABvC®. Om bij deze vakgroep aangesloten te kunnen worden, moet de Registercounsellor een dagtraining volgen die inzicht geeft in de medische achtergrond van migraine en in de manier van begeleiding. Na het behalen van het certificaat zal de Registercounsellor in een speciaal register van de vakgroep worden geplaatst. Dit register zal landelijk worden gebruikt om patiënten naar een Registercounsellor te verwijzen die in de buurt van de patiënt zijn praktijk voert. De registratie is 24 maanden geldig.

 

Training en financiële kosten

 

De training zal worden gegeven door Wardell Amerika, neuroloog-in-opleiding en verbonden aan PACEA, Ingrid Verkleij, Registercounsellor ABvC® en een ervaringsdeskundige.
De training is PSBK erkend door SKB.
De kosten van de training bedragen € 450,00- exclusief BTW.
Het niveau is hbo-academisch.
Na het behalen van de dagtraining zal een geaccrediteerd certificaat worden afgegeven.
De training heeft een PSBK erkenning.
De training vindt plaats op 7 oktober 2023 en zal zowel fysiek alsook digitaal gevolgd kunnen worden.

 

Betalingswijze

 

Je kunt het bedrag van € 450,00 in één keer betalen maar mag het bedrag ook in 3 maandelijkse termijnen
voldoen. Gelieve bij de betaling ‘Migrainetraining’ te vermelden.

 

De ABvC en haar deelname

 

De ABvC richt een vakgroep voor gespecialiseerde psychosociale begeleiding op. Hiervoor zal een coördinator werkzaam zijn. De vakgroep krijgt een speciale goed zichtbare plaats op de website en wordt voor hulpverleners, patiënten en sociale omgeving goed vindbaar. Iedere Registercounsellor die de certificering heeft behaald, zal op een afzonderlijke lijst worden geplaatst. Hierdoor kan iedereen in Nederland snel een Registercounsellor in zijn of haar omgeving vinden. Eveneens zal social media worden benaderd en aparte buttons op onze website worden ontwikkeld.

 

Doel is om aan deze pilot en onderwerp veel aandacht te besteden. Om zoveel mogelijk Registercounsellors op te leiden en in te zetten voor gespecialiseerde hulpverlening op het gebied van migraine zal om de training te kunnen volgen zal gespreide betaling mogelijk worden. Drie maanden voordat de dagtraining gaat plaatsvinden kan met de betaling
worden begonnen. Voordat de dagtraining begint, dient het volledige bedrag aan de ABvC te zijn overgemaakt waarna een factuur zal worden toegezonden.

 

Toekomstverwachting

 

De ABvC en PACEA willen in dit project nu en in de toekomst nauw samenwerken en de hulpverlening aan patiënten met migraine en hun sociale omgeving optimaal verbeteren. Dat betekent ook bij- en nascholing die voor PE-punten in aanmerking komen, anderzijds als PsBK erkenning meetellen. De kwaliteit moet voortdurend worden verbeterd.
Daarnaast wil de ABvC met nieuwe vakgroepen meerdere terreinen van de hulpverlening specialistisch benaderen waardoor de positie van de Registercounsellor ABvC® wordt versterkt en men meer erkenning voor de meerwaarde van counselling kan krijgen. Counselling als ondersteuning bij medische problemen is in Amerika en Engeland al vanzelfsprekend. Een gelijkwaardige situatie  willen wij ook in Nederland bereiken.

 

Interesse?

 

Als je aan deze pilot wilt deelnemen, vul dan onderstaand formulier in. Heb je al eerder aangegeven via e-mail dat je interesse hebt en wil je definitief deelnemen? Vul dan ook dit formulier in.

Wil je meer weten over onze partner PACEA? Ga dan naar https://pacea.nl/over-ons.

 

 

  Blijf op de hoogte van de ABvC

  Nieuwsbrief

  Binnenkort verschijnt hier een nieuwsbrief over alle nieuwtjes rondom de ABvC en counselling in het algemeen.

  Meer info

  Lid worden?

  Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

  Meer info

  Komende workshops

  De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

  Naar de agenda
  Top