Counselling bij migraine

Migraine is een hersenziekte met nog onbekende oorzaak. Zo’n 15% van de mensen heeft migraine. Het is een complexe en vooral ook een persoonlijke ziekte. Een persoonlijke, holistische benadering is dan ook noodzakelijk voor de beste begeleiding bij migraine.

De Registercounsellors ABvC® van de vakgroep Migraine zijn door Pacea opgeleid om migrainepatiënten psychosociale therapie te bieden. Bij de anamnese worden de primaire en secundaire hulpvragen zorgvuldig uitgevraagd, zodat duidelijk in beeld komt welke rol migraine speelt in het leven van de cliënt. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de medische aspecten en of er een diagnose is gesteld door een arts.
De counselling is gericht op het bieden van bewustzijn, erkenning en herkenning. Counselling is actief, activerend en de cliënt wordt aangezet om in beweging te komen. Het is er op gericht om samen met cliënt te onderzoeken wat er nodig is om met het leven met migraine om te gaan en de balans te herstellen.

 

  • Ervaringsdeskundige: de uiteindelijke diagnose was helpend. Als het een naam heeft, heeft het bestaansrecht. Dat geldt zowel voor mijzelf als voor mijn omgeving.

 

Belangrijke thema’s & aandachtspunten voor de Registercounsellor ABvC®: psycho-educatie over migraine, levend verlies en rouw, grenzen, de impact op het leven
binnen verschillende levensgebieden, leefstijl, triggers, stress, gevoelens van schuld en schaamte, omgaan met de omgeving en veerkracht.

 

  • Ervaringsdeskundige: De omgeving snapte het vaak ook niet. Ik had eerst veel last van de oordelen en veroordelingen. Dat interesseert mij nu niet zoveel meer; het gaat om mijn leven.

 

Leven met levend verlies

 

Levend verlies gaat over elke aandoening waardoor het functioneren permanent en ernstig wordt gehinderd. Het gaat om verdriet om verlies dat nooit eindigt.

Wie wordt geconfronteerd met de hersenziekte migraine, kan dat als een verlies zonder einde ervaren: chronische rouw. Het is niet realistisch een permanente oplossing te verwachten. Er is immers nog onvoldoende inzicht in de oorzaak van migraine. Omgaan met migraine gaat om afscheid nemen van verwachtingen. De Registercounsellor ABvC® biedt handvatten bij het erkennen dat het perspectief is veranderd en bij de acceptatie van wat onveranderbaar is.

 

Verlies en herstel

 

De Registercounsellor ABvC® stimuleert de cliënt aandacht te besteden aan zowel het verlies als herstel. Uitgangspunt is het duaal procesmodel, dat uitgaat van een gezonde slingerbeweging en balans. De counselling is gericht op erkenning van het verlies van gezondheid en de erkenning van de impact op het leven.

 

© 2024, maart. Ingrid Verkleij-van Vuuren
Gouda, Accept. Counselling

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ABvC en counselling in het algemeen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top