Jaarverslag van de SCAG

SCAG 2017:  Overzicht klachten

 

Sinds 2016 is de SCAG actief om uitvoering te geven aan de WKKGZ. De geschillencommissie van de SCAG, toen nog Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, werd als één van de eerste goedgekeurd door VWS en ingeschreven in het CBIG-register van het ministerie van VWS. Tegenwoordig staat de G voor Gezondheidszorg. Er zijn 30 beroepsverenigingen aangesloten bij de SCAG.

 

 

Soort klachten

 

In 2017 zijn er in totaal 28 klachten binnengekomen bij de SCAG. Hiervan zijn er 21 in 2017 afgerond door de klachtenfunctionaris. De overige 7 klachten lopen door in 2018.

 

 

21 klachten gingen over therapeuten die tot een beroepsvereniging uit de psychosociale sector behoren. De overige 7 klachten betroffen een therapeut uit het medisch sociale veld.

 

Opvallend is dat ruim 50% van de klachten plaats vonden in de situatie van gescheiden ouders die al dan niet met rechterlijke uitspraken de relatie van ouder en kind bevechten. De klachten betroffen zorgmelding, partijdigheid van de therapeut, geen toestemming voor behandeling van het kind en het geen toestemming hebben gevraagd over informatieverstrekking.

 

10 maal is er een klacht omtrent bejegening binnengekomen waarvan 4 maal als een op zichzelf staande klacht. Hierbij speelde de bejegening een rol, waren er vragen omtrent de factuur, in relatie tot de beëindiging van de therapie en klachten over het gedrag van de therapeut.

 

2 Klachten waren niet in te delen en hielden verband met de psychische problematiek van de klager.

2 zaken zijn uiteindelijk naar de geschillencommissie gegaan waarvan één uit het psychosociale veld.

 

Juridische kennis van belang

 

Uit het jaarverslag van de SCAG blijkt dat extra aandacht voor het handelen en kennis van juridische zaken voor kinder- en jeugdtherapeuten van groot belang zijn.

 

Hiervoor heeft de ABvC recent bewust een themadag Strafrechtzaken en counselling georganiseerd die verzorgd werd door een gespecialiseerd jurist. Dat de interesse hiervoor vrij laag was is te betreuren daar in de praktijk blijkt dat juist op dit vlak een fout snel gemaakt is.

 

 

Emoties van de therapeut

 

De SCAG heeft gemerkt dat in de praktijk de reactie van de therapeut op een klacht de uitkomst van de bemiddeling beïnvloedt. Een klacht krijgen roept emoties en angst op. Dat is normaal en daar is ook niets mis mee.

 

Als de therapeut niet goed om kan gaan met deze gevoelens en deze uit door verontwaardiging en boos zijn ziet de SCAG in de praktijk dat de informatie die de klachtenfunctionaris geeft over de WKKGZ en de procedure niet goed worden opgenomen door de therapeut. Dit heeft invloed op het vervolg.

 

 

De klachtenfunctionaris

 

De klachtenfunctionaris ondersteunt in deze situaties de klager, zodat deze zich gesteund voelt en de zaak af kan sluiten. Als dit onvoldoende is legt hij de klacht voor aan de geschillencommissie of aan de klachtencommissie als de Jeugdwet van toepassing is.

 

De klager kan er belang bij hebben om dit zover te laten komen. Het handelen van de therapeut waarover geklaagd is heeft voor de klager té grote gevolgen gehad; bijv. het niet meer mogen zien van het kind, beschuldigd zijn van seksueel misbruik van het kind, of het niet meer kunnen overleggen als mantelzorger met een hulpverlener. Klager hoopt dan de gevolgen te kunnen terugdraaien of dit voor andere mensen te voorkomen.

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Binnenkort verschijnt hier een nieuwsbrief over alle nieuwtjes rondom de ABvC en counselling in het algemeen.

Meer info

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top