GGZ

Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

 

De GGZ staat onder de huidige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen ernstig onder druk en kan de grote hoeveelheid hulpvragen onvoldoende overnemen. Hierdoor ontstaat een hiaat waardoor steeds meer mensen in psychosociale en ernstige psychische problemen terecht komen. Vervolgens verslechtert de situatie van een groot aantal mensen waardoor de hulpvragers steeds slechter gaan functioneren en in een aantal gevallen zelfs onbehandelbaar worden verklaard.

 

 

Door de overheid erkend

 

De registercounsellor is een door de overheid erkende hbo opgeleide professional en werkt op een breed gebied van psychosociale hulpverlening en psychische problemen. Counselling valt in Nederland onder de complementaire zorg. Vanwege het brede werkgebied en de verschillende specialismen kan de counsellor op velerlei gebied laagdrempelig werkzaam zijn en hulpverlening bieden waar GGZ-protocollen en richtlijnen niet de mogelijkheden hebben. Hierin is de registercounsellor duidelijk onderscheidend van andere beroepsgroepen.

 

 

Aansluiten op bestaande behandelplannen

 

De registercounsellor kan vanwege zijn opleiding en ervaring uitstekend aansluiten op bestaande behandelplannen of trajecten en is daarmee een meerwaarde voor de totale begeleiding. Vanwege deze aanvulling kunnen dure zorgtrajecten ingekort of vermeden worden.

 

Daarbij kan de registercounsellor een meerwaarde zijn voor de GGZ als deze een hulpvrager niet het aanbod kan aanbieden wat binnen eigen mogelijkheden geboden kan worden. Naast de algemene psychosociale hulpverlening is de counsellor speciaal opgeleid om hulpvragers te motiveren tot behandeling en begeleiding, stimuleren en vergroten van zelfredzaamheid, zorgmijders, stabiliseren en verbeteren van negatieve gedragspatronen en vraagstukken op het gebied van zingeving en betekenisgeving aan het leven en persoon. Daarbij kan de registercounsellor uitstekend werken op systemisch gebied.

 

 

Zelfstandig en eclectisch

 

De registercounsellor werkt normaliter zelfstandig maar is uitstekend toegerust om aan te sluiten bij multidisciplinaire hulpverlening.

De registercounsellor werkt vanuit een eclectische holistische benadering waarbij de methoden of mogelijkheden evidence based of practice based zijn aangetoond.

Vergoeding voor hulpverlening kan uit de meeste aanvullende zorgverzekeringen, WMO, PGB of speciale voorzieningen worden verkregen. De gekozen registercounsellor kan hieromtrent voortijds over alle mogelijkheden informeren.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van ABvC? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Voor welke professionals kunnen we iets betekenen?

Huisarts

Informatie voor huisartsen

Meer info

Specialisten

Informatie voor specialisten

Meer info

Zorgverzekeraars

Informatie voor zorgverzekeraars

Meer info

Belangenverenigingen

Informatie voor patiënten- en belangenverenigingen

Meer info

GGZ

Informatie voor de GGZ

Meer info

Overige professionals

Informatie voor overige professionals

Meer info
Top