Huisartsen

Meer taken

 

Door de toenemende vergrijzing van de maatschappij, de verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg thuis alsmede de vele psychosociale problemen krijgt de huisarts steeds meer taken en verantwoordelijkheden toebedeeld. De druk om goede kwaliteitszorg te leveren wordt hierdoor steeds groter waardoor voor de huisartsenpraktijk multidisciplinaire ondersteuning onontbeerlijk is geworden.

 

 

Door de overheid erkend

 

De Registercounsellor ABvC® is een door de overheid erkende hbo opgeleide professional en werkt op een breed terrein van psychosociale hulpverlening en psychische problemen. Counselling valt in Nederland onder de complementaire zorg. Vanwege het brede werkgebied en de verschillende specialismen kan de Registercounsellor ABvC® op velerlei gebied laagdrempelig werkzaam zijn en hulpverlening bieden waar GGZ-protocollen en de praktijkondersteuner van de huisarts onvoldoende de tijd of mogelijkheden hebben. Hierin is de Registercounsellor ABvC® duidelijk onderscheidend van andere beroepsgroepen.

 

 

Kosteneffectief

 

Door tijdige inzet kan de stijging van de kosten voor de relatief dure tweede lijn regelmatig opgevangen worden. De Registercounsellor ABvC® kan zowel korte- als lange hulpverleningstrajecten aanbieden.

 

Naast de algemene psychosociale hulpverlening is de Registercounsellor ABvC® speciaal opgeleid om hulpvragers te motiveren tot behandeling en begeleiding, stimuleren en vergroten van zelfredzaamheid, zorgmijders, stabiliseren en verbeteren van negatieve gedragspatronen en vraagstukken op het gebied van zingeving en betekenisgeving aan het leven en persoon.

Met name bij chronische ziekten of moeilijk diagnosticeerbare (langdurige) psychische problemen kan laatstgenoemde een belangrijke meerwaarde voor de hulpvrager betekenen.

 

 

Eclectische benadering

 

De Registercounsellor ABvC® werkt vanuit een eclectische, holistische benadering waarbij de methoden of mogelijkheden evidence based of practice based zijn aangetoond. Alle werkzaamheden van de Registercounsellor ABvC® staan onder hoge kwaliteitseisen en controle van de beroepsvereniging en externe kwaliteitscentra.

 

De Registercounsellor ABvC® werkt zelfstandig maar is uitstekend toegerust om aan te sluiten bij multidisciplinaire hulpverlening. Ook het aansluiten bij een huisartsenpraktijk is geen probleem aangezien iedere Registercounsellor ABvC® een medische basiskennis op hbo-niveau heeft gevolgd.

 

Vergoeding voor hulpverlening kan uit de meeste aanvullende zorgverzekeringen, WMO, PGB of speciale voorzieningen worden verkregen. De gekozen Registercounsellor ABvC® kan hieromtrent voortijds over alle mogelijkheden informeren.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van ABvC? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Voor welke professionals kunnen we iets betekenen?

Huisarts

Informatie voor huisartsen

Meer info

Specialisten

Informatie voor specialisten

Meer info

Zorgverzekeraars

Informatie voor zorgverzekeraars

Meer info

Belangenverenigingen

Informatie voor patiënten- en belangenverenigingen

Meer info

GGZ

Informatie voor de GGZ

Meer info

Overige professionals

Informatie voor overige professionals

Meer info
Top