Preventie en ziekteverzuim

Preventie

Preventie is het geheel van doelgerichte initiatieven die vooruitlopen op en herkennen van risicofactoren en het handelen wanneer de eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.

Het doel is om gezond te blijven en om gezondheid te bevorderen en te beschermen. Preventie is ook het voorkomen van ziekten alsmede complicaties en deze in een zo vroeg mogelijk stadium
op te sporen.

 

Naar zijn 4 indelingen m.b.t. tot preventie in gebruik, t.w.

  • doelgroep
  • fase van de ziekte
  • type maatregel
  • methode

 

 

We kennen diverse vormen van preventie

 

Universele preventie:  deze richt zich op de gezonde (of delen daarvan) bevolking en bevordert en beschermt actief de gezondheid van de bevolking
Selectieve preventie: deze richt zich op bevolkingsgroepen die een verhoogd risico hebben. Preventie voorkomt dat personen met één of meerdere risicofactoren (determinanten) voor een bepaalde aandoening daadwerkelijk ziek worden
Geïndiceerde preventie: deze richt zich op personen met beginnende klachten en voorkomt dat deze klachten zich verergeren tot een aandoening
Zorggerelateerde preventie: deze richt zich op personen met een ziekte of aandoening en voorkomt dat een bestaande aandoening niet overgaat in complicaties, beperkingen en een lagere kwaliteit van leven of sterfte.

 

 

 

Verzuim

Wat is verzuim? Verzuim houdt in dat een werknemer zich afmeldt wegens ziekte. De ziekmelding kan van korte duur zijn. Het ziek zijn kan ook een langere tijd duren. Er is een verschil tussen kort en langdurend verzuim.

We kennen drie vormen van verzuim:

 

Kort verzuim

Wanneer een werknemer een ziektemelding doorgeeft die betrekking heeft op bijvoorbeeld een griepje of een migraine aanval.

 

Kort verzuim maar regelmatig

Dit is een ziektemelding van een werknemer voor een korte periode maar dat zich regelmatig voordoet. Deze vorm van verzuim kan overgaan tot langdurend verzuim. Het is belangrijk dat er
een gesprek plaatsvindt tussen werknemer en  werkgever om het regelmatige verzuim bespreekbaar
te maken. De werkgever zou de werknemer meer bevlogenheid moeten stimuleren. Een bevlogen
werknemer kan beter omgaan met bijvoorbeeld werkstress.

 

Langdurend verzuim

De belangrijkste oorzaken van langdurend verzuim zijn psychische klachten, klachten aan het bewegingsapparaat, ouderdomsklachten en werkstress.

 

Hoe kunnen we langdurend verzuim voorkomen?

De werkgever dient maatregelen te nemen om arbeidsrisico’s te verminderen. De werkgever draagt zorg voor een regelmatige check up op het fysieke en mentale gebied. Het is belangrijk dat in een
bedrijf de signalen voor mogelijke psychische klachten snel worden herkend zodat de betreffende  werknemer begeleiding kan krijgen van een bedrijfsarts. De werkgever dient de werknemer te stimuleren, motiveren, geeft verantwoordelijkheid, geeft ruimte voor ontwikkeling en draagt zorg voor een goede interne communicatie. De werkgever moet van tijd tot tijd  zijn waardering uiten en geeft ruimte voor een goede balans  tussen werk en privé.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van ABvC? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Voor welke professionals kunnen we iets betekenen?

Huisarts

Informatie voor huisartsen

Meer info

Specialisten

Informatie voor specialisten

Meer info

Zorgverzekeraars

Informatie voor zorgverzekeraars

Meer info

Belangenverenigingen

Informatie voor patiënten- en belangenverenigingen

Meer info

GGZ

Informatie voor de GGZ

Meer info

Overige professionals

Informatie voor overige professionals

Meer info
Top