Specialisten

Multidisciplinaire aanpak

 

Specialisten hebben grote kennis en ervaring op specifieke gebieden maar moeten vaak andere gebieden van complexe problemen door andere hulpverlening laten begeleiden of behandelen. Door deze multidisciplinaire aanpak kan efficiënter worden gewerkt, worden behandeltrajecten ingekort en behalen hulpvragers sneller positieve resultaten wat een herstelproces stimuleert.

 

 

Door de overheid erkend en laagdrempelig

 

De Registercounsellor ABvC® is een door de overheid erkende hbo opgeleide beroepsgroep professional en werkt op een breed gebied van psychosociale hulpverlening en psychische problemen. Counselling  valt in Nederland onder de complementaire zorg. Vanwege het brede werkgebied en de verschillende specialismen kan de Registercounsellor ABvC® op velerlei gebied laagdrempelig werkzaam zijn en hulpverlening bieden waar specialisten onvoldoende de tijd of mogelijkheden hebben.

Hierin is de Registercounsellor ABvC® duidelijk onderscheidend van andere beroepsgroepen. De veelzijdigheid van de Registercounsellor ABvC® biedt de specialist de mogelijkheid om bij het tekort aan eigen aanbod aanvulling te krijgen voor een sluitend begeleidingstraject. Uit onderzoek blijkt dat de multidisciplinaire benadering uitermate goed kan werken en langdurige dure zorgtrajecten kan voorkomen.

 

 

 

Zelfredzaamheid

 

Naast de algemene psychosociale hulpverlening is de Registercounsellor ABvC® speciaal opgeleid om hulpvragers te motiveren tot behandeling en begeleiding, stimuleren en vergroten van zelfredzaamheid, zorgmijders, stabiliseren en verbeteren van negatieve gedragspatronen en vraagstukken op het gebied van zingeving en betekenisgeving aan het leven en persoon. Daarbij kan de Registercounsellor ABvC® uitstekend werken op systemisch gebied.

 

 

Zelfstandig en eclectisch

 

De Registercounsellor ABvC® kan zelfstandig werken maar is uitstekend toegerust om aan te sluiten bij multidisciplinaire hulpverlening. Ook het aansluiten bij de medische zorgsector is geen probleem aangezien iedere Registercounsellor ABvC® verplicht een medische basiskennis op hbo-niveau heeft gevolgd.

De Registercounsellor ABvC® werkt vanuit een eclectische, holistische benadering waarbij de methoden of mogelijkheden evidence based of practice based zijn aangetoond. Vergoeding voor hulpverlening kan uit de meeste aanvullende zorgverzekeringen, WMO, PGB of speciale voorzieningen worden verkregen. De gekozen Registercounsellor ABvC® kan hieromtrent voortijds over alle mogelijkheden informeren.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van ABvC? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Voor welke professionals kunnen we iets betekenen?

Huisarts

Informatie voor huisartsen

Meer info

Specialisten

Informatie voor specialisten

Meer info

Zorgverzekeraars

Informatie voor zorgverzekeraars

Meer info

Belangenverenigingen

Informatie voor patiënten- en belangenverenigingen

Meer info

GGZ

Informatie voor de GGZ

Meer info

Overige professionals

Informatie voor overige professionals

Meer info
Top